Shkup me qira një makinë

ZGJIDH VENDNDODHJEN

VENDNDODHJA E KTHIMIT

Kilometrazhin pa limit

taksë mbi vlerën e shtuar

Sigurim automjeti nga kompania e sigurimit

Sigurimi i mbrojtjes nga vjedhjet

Sigurimi i aksidenteve personale

Sigurim për dëm më të madh se 500€

24/7 Ndihma rrugore

Asnjë kosto e fshehur

All rights reserved. Powered by DigitalCentar